Актуално Програми публикации

Представяме стипендиантите на фондация Благотворител за 2022/23

ЖУРИДнес имаме удоволствието да обявим имената на стипендиантите ни след като на 14.10.2022 г. проведохме събеседване с всеки един кандидат.

По време на проведените индивидуални интервюта се убедихме, че всеки от учениците е с желание за развитие и ясно осъзнати близки цели за постигане на личен успех. След кратко съвещание, журиращата комисия препоръча, да бъдат отпуснати още две годишни стипендии и всички допуснати до втори кръг кандидати да получат стипендия.

Управителния съвет на фондацията и учредителя ѝ Стойко Петков изразиха съгласие да бъде отпусната допълнителна сума за стипендии.

Приветстваме учениците и студентите за техните успехи и обещаваме да отделим внимание на всеки от тях през годината. Ще споделяме есета и впечатления от участието в конкурса, посещавайте сайта ни и следвайте Facebook страницата ни.

Публикуваме имената на стипендиантите ни, като в скоби ще видите постигнатия общ успех за предходната година.

В конкурса оценявахме постиженията на кандидатите по няколко критерия – през документи, лично представяне във въпросник, есе (грамотност и въздействие) и представяне по време на интервю във втори етап. 

Класация се отказахме да обявяваме, защото отделните критерии са субективни, а всеки от участниците ни впечатли по свой начин.

Скъпи стипендианти, вие наистина сте достойни с вашите лични победи и вече сте в сърцата ни!

Учениците с отличен успех, които получават годишна стипендия 720 лв. /по 80 лв. месечно, 9 месеца са:

Александра Божкова (6.00)
Ася Иванова (5.73)
Биляна Тодорова (5.60)
Виктория Нисторова (5.73)
Илияна Маламова (5.79)
Красимир Илчев (5.85)
Мариян Аврамов (5.83)
Николай Нешев (6.00)
Ралица Коларова (5.55)

Учениците с успех над 5.00, които получават годишна стипендия 450 лв. /по 50 лв. месечно, 9 месеца са:

Йордан Иванов (5.23)
Красимир Хасанов (5.19)

Студенти първокурсници, които получават годишна стипендия 900 лв. /по 100 лв. месечно, 9 месеца са:

Елена Веселинова – Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Медицина
Илияна Илиева – Икономически университет – Варна, Мениджмънт
Минка Кирилова – Нов Български университет, Психология

Припомняме състава на журито:

Гергана Димова – директор Човешки ресурси Еврохолд България
Татяна Христова – бизнес обучител и коуч, подкрепяща дейностите на фондация Благотворител от години
Олга Иванова – драматург с опит в Арт проекти с младежи в неравностойно положение
Станислава Рашева – председател на УС на фондация Благотворител

Програма “Постигам по-висок успех” получи подкрепа вече две учебни години от Евроинс Иншурънс Груп. Програмата е подкрепена и от Baristo.
Благодарим за щедростта!