Актуално Програми публикации

Бистра Георгиева – жури в “Млад Благотворител” 2022

Бистра Георгиева 640x480pxlС огромна благодарност за доброволческия труд на всеки от комисията по оценяване на проектите, представяме членовете на журито в “Млад Благотворител” 2022 година.

Днес ви срещаме с Бистра Георгиева – основател и директор на Детска лидерска академия.
По образование – издател, по хоби – преводач, по душа – човек, който се стреми да утвърждава съзидателното начало в Живота и се опитва да предаде и изгради манталитет на изобилие у възпитаниците на Детска лидерска академия.
„В училищната среда се разгръщат всички групови динамики, които наблюдаваме в групи от възрастни хора. Това означава, че са налице всички предпоставки да наблюдаваме лидерство и сред учениците. Лидерите в училище обикновено са онези деца, които организират класа за различни училищни мероприятия, събират парите за подарък за класната, дават идеи. С лекота привличат положителното внимание както на съучениците си, така и на учителите.“

 

ИНТЕРВЮ
Помолихме Бистра Георгиева да отговори на два въпроса:

Как разбирате благотворителността?
– Смисълът на човешкия живот е съзиданието – изграждането, създаването, творенето. От това какво създаваме в света, какво даваме, какво проявяваме, се определя качеството на живота, който живеем. Всеки ден избирам това, което давам и оставям след себе си, да има ценност както за мен, така и за хората от непосредствения ми кръг на влияние. Това е моето разбиране за благо. С правилното намерение и мотивация всяка наша постъпка би могла да се окаже благо-творителност за някого, не само в рамките на общоприетото значение на тази дума, а далеч отвъд него.
– С какво Ви спечели каузата „Млад Благотворител“?
– Преди всичко – със сърцатия екип, който организира и провежда конкурса 🙂
„Млад благотворител“ е чудесна възможност да подкрепим желанието на младежите да творят добро за други хора. Ако изобщо има път към добруването на по-голяма част от човечеството, то той минава през това – да помагаме на други хора да живеят добре, да се развиват, да допринасят. Освен това участието в конкурса, независимо от крайния е резултат, е учене за всички замесени – за децата, за организаторите, за журито. И то от най-хубавото учене – чрез общуване.