Актуално Програми публикации

Десислава Еленкова – жури в “Млад Благотворител” 2022

Десислава Еленкова 640x480pxlПредставяме членовете на журито в “Млад Благотворител” 2022 година.

С огромна благодарност за постоянството в подкрепата, лична и на корпоративно ниво от Euroins Bulgaria, днес ви представяме Десислава Еленкова.

Тя е мениджър „Маркетинг и комуникации” в „Застрахователно дружество Евроинс” АД”, част от „Евроинс Иншурънс Груп”АД. Отговаря за всички маркетингови и комуникационни дейности насочени към обществото, организация на събития и спонсорства, изпълнение на програми за корпоративна социална отговорност на „ЗД Евроинс” АД, както и координира същите дейности в дъщерните компании на „Евроинс Иншурънс Груп”АД в останалите държави.
Десислава има над 18 години опит в областта на маркетинга, рекламата, връзките с обществеността и комуникациите. Член е на УС на „Българско дружество за връзки с обществеността“ (БДВО), членува в „Европейска асоциация на комуникационните директори“ (EACD) и „Комитет по комуникации“ към „Асоциация на българските застрахователи“. Има магистърски степени по икономика от СУ „Св. Климент Охридски“, международни икономически отношения и финансов мениджмънт от УНСС. Владее четири езика – английски, гръцки сръбски и руски.

 ИНТЕРВЮ

Какви са Вашите мотиви да благотворите с Благотворител?
– Основният мотив са българските деца, а фондация „Благотворител” има за кауза да подкрепя и подпомага развитието, и обучението на децата. Так и ние като компания припознахме каузите на фондация „Благотворител” и вече трета година си партнираме успешно и помагаме на децата да реализират идеите и мечтите си.
Социалната отговорност е доброволен ангажимент към обществото. „ЗД Евроинс” АД е компания с близо 25-годишна история. През всичките тези години ние отделяме както средства, така и доброволен труд в лицето на нашите колеги, за да помагаме за различни каузи. С фондация „Благотворител” работим заедно за националния конкурс „Млад благотворител“ и за стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“, чиято цел е да стимулира усилията и стремежа към знания на ученици и студенти, лишени от родителски грижи.
– С какво ви спечели каузата „Млад Благотворител“?
– За трета поредна година съм част от журито на конкурса „Млад благотворител”. Всяка година има по няколко проекта, които силно се отличават от останалите по идея, план и представен бюджет за реализация. Някои от проектите дори са стартирали, разработени са и имат нужда само от допълнителни финансови средства, за да направят проекта по-мащабен. Има надежда! В България растат много будни и креативни деца, които са отлични ученици и същевременно намират начин как да помагат на свои връстници и възрастни хора в нужда. Измислят и реализират, с наша помощ, оригинални еко проекти, с които да намалят битовите отпадъци, които замърсяват дивата природа.