Актуално Програми публикации

Проф. Даниела Тодорова – жури в “Млад Благотворител” 2022

Даниела Тодорова 640x480pxlПредставяме членовете на журито в “Млад Благотворител” 2022 година.
За нас е чест да представим Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова – Ректор на Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”.

Даниела Тодорова е доктор по икономика, професор по научна специалност „Икономика и управление на транспорта”. Завършва висше образование с отличие в Московския държавен минен университет по специалност „Икономика и управление на отраслите – профил транспорт” и придобива образователната и квалификационна степен „Магистър – инженер – икономист”.През 2004г. провежда специализация в Московския държавен университет по транспорт по специалности „Икономика на транспорта” и „Финанси и кредит”. През 2009г. получава степен „Доктор” по научна специалност Икономика и управление на отраслите (транспорт) за защитен дисертационен труд „Усъвършенстване на инвестиционната политика на железопътния транспорт в пазарни условия”. Научните й интереси са в областта на транспортната политика, икономиката на транспорта, инвестиционната политика, бизнес планиране и управление на инвестиционни проекти, управление на персонала и др.. Има над 120 публикации у нас и в чужбина. Ръководител и член на екипи при разработването и изпълнението на 22 научноизследователски проекта, от които 7 международни по европейски програми. Автор и съавтор на седем учебници, учебни помагала и ръководства. Автор и съавтор на пет монографии, три от които са издадени в чужбина.

От 2017г. е „Почетен Професор на Ningbo University of Technology, Китай. Член е на съюза на учените в България.

ИНТЕРВЮ
Професор Тодорова, какви са Вашите мотиви да Благотворите?
– Благотворителността и добротворчеството са дълг и отговорност на всеки човек с активна гражданска и обществена позиция, особено на онези, които по-често са във фокуса на публичното внимание. Това са хората, които задават модел за подражание. Ако искаме повече добро, трябва да правим повече добро.
С какво ви спечели каузата „Млад Благотворител“?
– Работата с младежи е едно от най-благодатните и най-благодарни полета. Много ме впечатли форматът на конкурса, който дава възможност на участниците, освен награда, да получат и много учене чрез правене и преживяване, осъществявайки собствените си проекти. А това несъмнено е най-добрият източник на увереност във възможностите ни.