Актуално В медиите Млад благотворител - новини 2021

22-ри март – денят на водата – припомняме постигнатото по проект “Живата вода на утуля”

  В публикация днес Министерството на околната среда и водите пише:
“Световният ден на водата, който се отбелязва всяка година на 22 март, обединява десетки хиляди хора по света да повишат своята осведоменост и да насочат вниманието си към предприемане на действия за справяне с кризи с водата и канализацията. Инициативата се координира от механизма на ООН за достъп до вода (UN-Water), който се управлява от един или повече членове и партньори, с определен мандат.

„Вода за мир“ е темата на международната кампания през 2024 г. Водата може да създаде мир или да предизвика конфликт. Когато е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или изобщо нямат достъп до водни ресурси, може да възникне напрежение между различни общности и държави. Повече от 3 милиарда души по света зависят от водоеми, които пресичат национални граници. От 153 страни, които споделят реки, езера и водоносни хоризонти със своите съседи, само 24 страни съобщават, че имат сключени споразумения за сътрудничество за всички споделени води.

Въздействието на изменението на климата нараства и това поражда спешна необходимост държавите да се обединят около защитата и опазването на един от най-ценните ресурси – водата.”

Нашата подкрепа в тази насока са доброволческите дейности на учениците, чиито проекти в “Млад Благотворител” са посветени на темата “Екология и опазване на околната среда”.
Припомняме видео за постигнатото по проект “Живата вода на Утуля” – финалисти през 2021 година.

Учениците от СУ за ХНИ “Константин Преславски” Почистиха и облагородиха местността около извора Утуля, възстановиха самата чешма и почистиха месността. Обозначиха мястото като начало на екопътека, свързваща паметните места в село Аспарухово. Създадоха кът за отдих и стъпала към него, за удобство на всички туристи и посетители.