Млад благотворител - представяне 2022

3-ТО МЯСТО

Проектът “Българските шевици мост между поколенията”,  ученици от гр. Бургас – Румяна Иванова, 8. клас, ПГРЕ “Г. С. Раковски” и Антония Митева, 8. клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“.

Ментор на учениците по проекта е Грета Стоянова, старши учител по биология, химия и физика, Ръководител на клуб „Капитан планета“.

Тези чудесни момичета имат големи и топли сърца и искат да свържат възрастни хора, които все още пазят традициите, с учениците, лишени от родителски грижи. Те разказват увлекателно за проекта си вижте, видеото!

Цитат от проекта на момичетата:
“Цел на проекта – Целта на проект „Българските шевици – мост между поколенията“ е да насърчи ученето между поколенията и да помогне социализацията им, чрез ангажирането на възрастни хора да предадат този древен занаят везбарство (шиене на шевици) на деца лишени от родителски грижи, като провокира интереса на младите хора към българските шевици и символите, скрити в тях, чрез изобразяването им освен с традиционни изразни средства – шиене и чрез съвременни технологии – аудио разказ с QR кодове „Разкажи ми шевица“.
Българските шевици не са просто красива бродерия, те са разказ, символ, кодирана информация. Възрастните хора пазят автентичните традиции, имат времето и опита, да шият български шевици, но много често се чувстват безполезни. Децата лишени от родителски грижа също трябва да получават внимание, подкрепа, да придобият умения, които ще им помагат за реализация в живота. Нашата задача е да покажем на възрастните хора, колко много биха могли да помогнат те на тези деца, като им предадат знанията и уменията си, традициите и обичаите, които съхраняват, но така че да бъде атрактивно и привлекателно в очите на младите. Това създава нови възможности за възрастните хора и децата да учат заедно и да се опознаят и да бъдат полезни едни на други. С усвояване на занаята везбарство и на различни техники в приложното изкуство, с докосването до дигиталните технологии тези деца разширяват познанията си и придобиват нови умения, научават се да си разпределят по-добре времето, научават се на дисциплина и умение да изпълняват поставените им задачи. По този начин децата се занимават и виждат плода на изработеното от тях, а и така им се предоставя възможност да се докоснат до българската шевица и древните символи закодирани в нея.”