Актуално Програми публикации

Получени 47 проекта в Млад Благотворител 2021

fb mapПриключи първи етап подаване на проекти в национален конкурс за доброволчески каузи на ученици “Млад Благотворител”.
Щастливи сме да обявим, че въпреки трудната 2020 година, учениците не са изгубили желание да посвещават време и усилия в благотворителност.
Получихме 47 проекта от екипи ученици 7. – 12. клас от много и различни населени места в България.
Благодарим на участниците! Има чудесни идеи, разписани в детайлни проектни предложения.
От днес оставяме проектите в ръцете на оценяваща комисия. Тази година журито е 6 членно:
✅ Красимира Величкова – Директор на „Български Дарителски Форум“
✅ Десислава Еленкова – Мениджър „Маркетинг и комуникации” на „ЗД Евроинс” АД – партньори и дарители в конкурса
✅ Татяна Христова – Обучител по личностно развитие, коуч с опит в управление на бизнес проекти 17 години
✅ Бистра Георгиева – Създател и Директор на „Детска Лидерска Академия“
✅ Михаил Стефанов – Експерт в областта на комуникациите и влогър, създател на “Мини машини”
✅ Екип – Вяра и Ваклина – Студенти 1-ви курс, екип на един от успешните проекти от конкурса миналата година „Дари храна, дари любов“.
Напълно се доверяваме на компетентността на всеки един от оценяващите, но вярваме, че различната им опитност, ще донесе финалният резултат обективно оценяване лишено от личностна субективност.

Оценяване:
Проектите ще се оценяват от всеки член на журито по 4 критерия в скала от 0 до 5 точки.
Минималният брой точки, който може да получи един проект е “0”, което означава, че никой от журиращите не вижда потенциал в проекта и начина му на представяне.
Максималният брой точки за проект може да бъде “120”.

Критериите са следните:

  • Оригиналност на идеята
  • Мотивация и аргументация
  • План за изпълнение
  • Изчерпателност на разчета на бюджетираната дейност