5-то място „Мечтаната дреха“

5-то място „Мечтаната дреха“

  • 5-то място „Мечтаната дреха“, ученици от Професионална Гимназия по Облекло „Княгиня Мария Луиза“, гр. София
  • Класирани с 217 точки
  • Спечелено финансиране: 1500 лв.
  • Категория: Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи

За проекта

Из формуляра за кандидатстване:
Каква е целта на проекта ви?
“Целта на проекта ни е да помогнем на абитуриенти лишени от родителски грижи, или такива в нужда с тоалети за абитуриентския им бал. Тъй като сме училище за моден дизайн имаме възможност да изготвим модели по желание на абитуриентите и да ги ушием с помощта на нашите ръководители. Така искаме да ги подкрепим и да направим абитуриентския им бал незабравим, да им покажем, че ни е грижа и може би да останем приятели.”

Защо избрахте тази кауза?
“Тази кауза ни позволява едновременно да помогнем на нашите връстници и да приложим наученото от нас в училище във връзка с модния дизайн, за благородна кауза. “

Новини