Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Проект: “Заедно за едно зелено бъдеще”, гр. Разград

Видеото е създадено от ученици – доброволци към Фондация от „Мечта до реалност“ гр. Разград.

С това видео те кандидатстват в Национален конкурс “Млад Благотворител” 2024.

В проектното си предложение те пишат: “С този проект ние целим да повишим информираността сред подрастващите, младежите и обществеността за намаляване на въглеродните емисии и борбата с климатичните промени, която е и цел на Европейската Комисия до 2030 г. Важна цел на проекта е усвояване на „зелените умения“ от участниците и възпитаване на емпатия към околната среда.”

Национален кинкурс “Млад Благотворител” се реализира в партньорство и с подкрепата на „Евроинс Иншурънс Груп”.