Актуално Програми публикации

АБ на добродетелите

BIG novina 1415960958210От 24 до 26 октомври в Паничище се проведе обучение на 12 студенти от факултет „Педагогика“ и факултет „Начална и предучилищна педагогика“ на СУ „Климент Охридски“. Младите хора бяха запознати с три от основните възпитателни стратегии на проект „АБ на добродетелите“ – „Да говорим езика на добродетелите“, „Да откриваме подходящите за възпитание моменти“ и „Да поставяме ясни граници“. Представянето им бе осъществено чрез беседи и дискусии, като използваните примери бяха съобразени с възрастовата група, с която ще работят в училищата. Беше представен и модел за разработване на урочен план по избрана добродетел. Младите хора участваха активно в дискусията на тема: „Какво ни мотивира да живеем според високите нравствени стандарти и как да подкрепяме учениците да практикуват добродетелите във всекидневието”.

Дискусията провокира многостранен и задълбочен анализ върху темата, като в хода на обсъждането бяха споменати и основните трудности, поради които се затрудняваме да насърчим добродетелите на характера и да ги приемем като естествена същност на всеки човек. Заедно с това участниците споделиха и убедеността си в практичността на споделения подход за насърчаване на нравствения потенциал у децата, както и мотивацията и целеустремеността си да вложат усилия в прилагането му. От началото на ноември студентите започват да преподават общочовешките добродетели на ученици от първи до четвърти клас в 7 столични основни училища. Проект “АБ на добродетелите” се осъществява с финансовата подкрепа на фондация “ОУК”.