Млад благотворител - новини 2023

Активен за участие е “Млад Благотворител” 2023

mb 2023 640x480pxl buttonДнес поставяме старт на Национален конкурс “Млад Благотворител” за реализиране на благотворителни проекти през 2023 година.

В конкурса каним да участват ученици от 7. до 12. клас, които са готови да посветят време и усилие за да направят света по-хубаво място за живеене. Учениците имат буден и различен поглед към всичко, което ни заобикаля! Бунтът на младите срещу несправедливостта и инертността в нагласите на обществото ни, това целим да подкрепим и заедно с учениците да постигнем реална промяна.

През 2023-та година фондация Благотворител ще отличи и финансира за осъществяване седем проекта.

Освен познаните от предходните години теми в конкурса, въвеждаме за първи път нова категория – „Иновативно предприемачество с кауза“.

Тази категория е плод на иновативните подходи на учениците към решаване на проблеми. През годините получихме много силни проекти, пропити с предприемачески дух, сега им даваме правото да се състезават на “на своя територия”.

ФИНАНСИРАНЕ: Седем проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2023 година:

1-во място 1500 лв.; 2-ро място 1200 лв.; 3-то място 1000 лв.; 4-то и 5-то и 6-то място по 800 лв.

Темите: Каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми

– Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда
– Съхраняване на музикалното наследство на България
– Екология /опазване и грижа за околната среда/
/Ще бъдат одобрени по два проекта от всеки тематичен кръг/

ВКЛЮЧВА СЕ И КАТЕГОРИЯ: „Иновативно предприемачество с кауза“

Проектът – победител в тази категория ще бъде финансиран с 1200 лв.
Критерии, на които е необходимо да отговарят проектите състезаващи се в тази категория:

Да съдържат иновативен подход към даден проблем (който отговаря на темите на конкурса); Да са насочени към възможност да се превърнат в социално предприемачество; Възможност за създаване на собствен капитал и влагането му в кауза.

За детайлна информация и изтегляне на формуляр за канидатстване, последвайте следния линк: https://www.blagotvoritel.org/bg/konkursi/mlad-blagotvoritel.html

Вижте какво постигнаха учениците по проектите в предходни години: https://www.blagotvoritel.org/bg/mlad-blagotvoritel.html

Конкурсът “Млад Благотворител”  се осъществява в партньорство и с подкрепатa на “ЗД Евроинс България” АД.