Постигам по-висок успех - представяне 2023

Ася

Ася Иванова е 8 клас в Националната финансово-стопанска гимназия в град София. Завършва основното си образование с отличен успех (5.70). Нейното хоби са народните танци.

Споделя, че те я разтоварват и я карат да се чувства по-добре.

За себе си казва: ,,Мисля, че съм забавна, добра и със състезателен характер. Обичам спорта.’’

В есето си на тема ,,Нашите избори показват кои сме ние всъщност далеч повече от нашите умения’’ тя споделя: ,,Всеки един избор е важен, защото чрез него човек определя какво да бъде бъдещето му аз. За това е особено важно да правим правилните според нас избори всеки ден, за да може след време да се чувстваме щастливи и удовлетворени от версията на себе си, в която сме се превърнали… За да бъдем щастливи, трябва да избираме без да се страхуваме от последиците. ’’