Актуално Програми публикации

Биогаз за българското село

ШуменУченици с иновативна грижа към малки селски стопанства и проект “Биогаз за българското село” спечелиха първо място и финансиране в национален конкурс “Млад Благотворител”!
Да им пожелаем успех в проекта!

Проектът е разработен от ученици от СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен.

“Биогаз за българското село” е удостоен с 1-во място в национален конкурс МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ.?

Тук може да прочетете силата на техните аргументи в кратки извадки от проекта, който разписаха:

 ?Цел:
“Основната ни цел е създаването на система за производство на биогориво за отопление на малки пространства, като за тази цел се използват само рециклирани продукти. По този начин се борим за опазване на околната среда.”

 ?Защо избрахте тази кауза?
“В момента в световен мащаб се изсичат масово гори. Процентът на праховите частици във въздуха се увеличава с бързи темпове. Биологичните отпадъци се използват само за торене. Отоплението в българското село се осъществява най-вече на твърдо гориво. Нашата идея е да използваме биологичните отпадъци за отопление. Като за начало проектът ни е насочен към отопление на малки пространства като оранжерии, помещения за отглеждане на селскостопански животни, а след това ще се насочим към отопление на жилищата на населението в селата. По този начин се борим за опазване на околната среда.”

 ?План за действие:
“Обмислихме цялостната концепция;
Консултирахме се с учители по физика и химия;
Начертахме схемата и създадохме 3D модела;
Направихме калкулация на разработката…”

 ?Гордеем се с нашите доброволци, на въпроса ни “Как ще представите каузата в общността?”
те отговориха: “Независимо от резултатите от участието ни в конкурса, ние вече работим върху реализацията на идеята ни. На този етап сме започнали да запознаваме съученици, учители и родители и търсим съмишленици. Освен това сме представили идеята си пред хора, които се занимават с производство на зеленчуци за лични цели. На този етап те проявиха интерес и смятаме да разширим кръга на аудиторията, която да запознаем с проекта ни.”

Публикуваме видеоклипа, който учениците създадоха, за да убедят журито на конкурса в потенциала на своята идея!