Актуално Програми публикации

“Благотворител” вече е член на НМД

BIG novina 1456128960240Фондация „Благотворител“ вече е член на Национална мрежа за децата. Тя е създадена през 2003 г. и към момента обединява 141 организации, които работят в полза на деца и младежи. Мрежата работи за това всяко дете да се радва на най-добрите възможности за живот и развитие. Вярваме, че ще в НМД ще намерим много съмишленици и партньори в работата за подобряване на достъпа до образование, мотивацията за учене и цялостната грижа за децата! Убедени сме, че обменът на добри практики и опит между организациите, работещи в тази сфера спомага за по-устойчива промяна на средата, в която се развиват децата.