В медиите

БТК ГРУП помага на сираци за личностната им и професионалната реализация.

БТК ГРУП помага на сираци за личностната им и професионалната реализация. Пилотният проект ще обхване 30 деца от домовете в Брацигово „Мога. Наравно с всички” – под това мото ще протече пилотното издание на най-новия социален проект на БТК ГРУП. Основната цел на проекта е да осигури подкрепа на младежи в неравностойно положение за качествена социална адаптация при излизането им от домовете. Партньори на БТК в проекта са фондация „Благотворител” и JobTiger.

Пилотният проект ще се проведе в две части – на 4 и 5 септември и на 10 и 11 септември. Основните участници в него ще бъдат 30 деца на възраст между 16 и 18 години, възпитаници на домовете „Васил Петлешков” и „Ана Гиздова” в Брацигово.

„Радвам се, че успяхме да вникнем в същността на проблема в този тип социални институции”, споделя Симона Чаръкчиева, зам.-директор „Връзки с обществеността и корпоративни комуникации” в БТК ГРУП.

„Проблемът далеч не е само в материалната база в домовете, а в личностното осъзнаване на децата и тяхната бъдеща реализация”, допълва тя. С този проект БТК си поставя амбициозната задача, заедно със своите партньори, да помогне на тези деца да осъзнаят, анализират и разчупят основните предразсъдъци по отношение на собствената си личност и качества. Организаторите вярват, че по този начин младежите ще придобият повече увереност при избор на професия, търсене и започване на работа. Неотлъчно до децата по време на обученията ще бъдат професионалистите от JobTiger – психолог и кариерен специалист. За да гарантират успеха на програмата, те ще използват разнообразни техники и игри – интерактивни методи, психодраматични, сензитивни и арт-техники, ролеви игри, дискусии и други. Два месеца след приключване на обученията ще бъде проведена повторна среща с участниците в тях. Целта на организаторите е да проследят резултатите и да открият най- мотивираните сред децата.
“Заедно с партньорите ни сме готови да продължим обучението на младежите за конкретна професия, ако видим, че го искат достатъчно силно”, казва Пенка Лазарова от фондация „Благотворител”. Желанието на инициаторите е проектът да придобие национални мащаби и да обхване децата от различни социални институции в страната.