В медиите

БТК, JobTiger и фондация “Благотворител” ще помагат на сираци в кариерата

“Мога. Наравно с всички” – под това мото ще протече пилотното издание на най-новия социален проект на БТК Груп. Основната цел на проекта е да осигури подкрепа на младежи в неравностойно положение за качествена социална адаптация при излизането им от домовете. Партньори на БТК в проекта са фондация “Благотворител” и JobTiger. Пилотният проект ще се проведе в две части – на 4 и 5 септември и на 10 и 11 септември. Основните участници в него ще бъдат 30 деца на възраст между 16 и 18 години, възпитаници на домовете “Васил Петлешков” и “Ана Гиздова” в Брацигово.

 

Изпълнителите по проекта си поставят амбициозната задача да помогнат на деца да осъзнаят, анализират и разчупят основните предразсъдъци по отношение на собствената си личност и качества. Организаторите вярват, че по този начин младежите ще придобият повече увереност при избор на професия, търсене и започване на работа. Неотлъчно до децата по време на обученията ще бъдат професионалистите от JobTiger – психолог и кариерен специалист. За да гарантират успеха на програмата, те ще използват разнообразни техники и игри-интерактивни методи, психодраматични, сензитивни и арт-техники, ролеви игри, дискусии и други.

Два месеца след приключване на обученията ще бъде проведена повторна среща с участниците в тях. Целта на организаторите е да проследят резултатите и да открият най-мотивираните сред децата. “Заедно с партньорите ни сме готови да продължим обучението на младежите за конкретна професия, ако видим, че го искат достатъчно силно”, казва Пенка Лазарова от фондация “Благотворител”.

Желанието на инициаторите е проектът да придобие национални мащаби и да обхване децата от различни социални институции в страната.

На 28 август Министерският съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, насочен към насърчаване на наемането на хора с трайни увреждания в държавната администрация.

С промените органите по назначаване се задължават да определят поне 1% от длъжностите, определени за заемане по служебно правоотношение от съответната администрация, за заемане само от хора с трайни увреждания.