Актуално Програми публикации

ЧЕСТИТ СВЕТОВЕН ДЕН НА МИРА!

BIG novina 1537533762301Всяка година на 21 септември светът отбелязва Деня на мира, обявен от Общото събрание на ООН за ден, посветен на укрепването на идеалите за мир.
Най-глобалното събитие сред честванията на Международния ден на мира ще бъде прекратяването на огъня и спирането на военните действия по света за 24 часа. Земята ще отдъхне с 24 МИР!
От 1945 г. официално е учредена Организацията на обединените нации. Основната ѝ цел е запазването на мира и сигурността в света. Когато между народите има неразбирателство и то не се решава по мирен начин, настъпват военни конфликти. Войните са най-трагичните събития за човечеството.

 

Международният ден на мира се отбелязва съгласно резолюция 36/67 от 1981 г., приета с идеята този ден да съвпада с откриването на редовната сесия на Общото събрание на ООН. За първи път денят се чества през септември 1982 г. През 2001 г.
Гълъбът с маслиновото клонче става символ на световното движение за мир.
Миролюбието е една от най-важните добродетели в характера на човека. Миролюбието във всекидневието ни се изразява да обичаме другия, а в общочовешки план да пазим човешкото в себе си и да не нараняваме и отнемаме щастие и живот.
Миролюбието е стремеж да запазим мира и мирните отношения. То е добродетел на спокойния и хармоничен човек, който проявява готовност към мирно разрешаване на разногласията с хора от различни възрасти, религии, възгледи, интереси, желания. Стреми се към хармония в отношенията си. Сложната дума включва в себе си корените на думите мир и любов. Да съхраниш мира, означава да проявиш разбиране, любов, доброжелателност, търпение, уважение.
В деня, посветен на мира, нека омиротворим себе си и така посеем мир за утрешния ден.
Картината, която публикуваме е от изложба „Прошка, Миролюбие, Отговорност“ на ученици от Националната гимназия по приложни изкуства. Изложбата е осъществена като част от проекта на фондация Благотворител “Лаборатория за добри хора”.