Млад благотворител - представяне 2020

ЧЕТВЪРТО МЯСТО е отредено за проекта – „Посланик на Земята“

ЧЕТВЪРТО МЯСТО е отредено за проекта – „Посланик на Земята“, с авторски екип: Учебна компания Boyar Dreams – school company. ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. Гергана Терзиева – ученик и още нейни приятели и съученици, подкрепящ учител – Славка Проданова.

Коментар от оценяващото жури: “Хубава идея, голям екип и добра организация, планиране, видима публична реализация. Постигнато е взаимодействие с институциите, добра комуникация към обществото, планиране на задачите и тяхната реализация.”

Цел на проекта: “Озеленяване на покривите на двете гаражни клетки в двора на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ в град Велико Търново”

Накратко за проекта, който включва още много съпътстващи дейности, които са в тематика „Екология“:

„От 15 април – „Стани посланик на Земята“ е кампания за смисъла от събирането на костилки от плодове и хвърлянето им сред природата. Целта е да се ангажира вниманието им към климатичните промени и личната отговорност и действия на всеки за опазването на околната среда. Ще бъде организирана игра за най-много качени снимки в албум „Посланик на Земята”, чрез които се показва количеството събрани семки, костилки и засадени на един път. Условието е – снимката да показва колко семки са стигнали до земята. Победителите, първите 10, ще получат книга, свързана с отглеждането на растения; Кампанията ще бъде представена в час, определен от ръководството на всяко основно училище. Представянето ще бъде от учебната компания.

Юли – създаване на брошура /на хартиен носител и електронна/ за полезните свойства на Седум (Sedum Houseleek) – „Дебела Мара – дебело пази“;

– Защо избрахте тази кауза?

Замърсеният въздух, фините прахови частици, почти всеки е специалист по темата колко опасни са, какви маски да си купим, с какви камери да отчитаме, как да организираме движението на четни и нечетни номера на автомобилите; от кои улици домовете да преминат на друг вид отопление. И никой не казва „Аз ще направя точно това. Ти ще помогнеш, ли? Ти ще повториш ли след мен? Ние го казваме. Ще озеленим спирка или покриви на гаражи, за да е „белият дроб“ на това място. За да е красиво;…За да може и пчелите да й се порадват, ако стигнат до нея. Знаем, че те се движат до 3км от кошерите си…

– Кои са ваши партньори в реализиране на проекта?

Община Велико Търново – отдел „Околна среда“. Община Бургас – отдел „Околна среда“; предприятие „Озеленяване“; Концесионерът на автобусните спирки във В. Търново – Медиаконтакт България; Основните училища от града.

– Устойчивост на проекта – какъв дългосрочен ефект предвиждате?

Избор на следващо място за такъв тип озеленяване. Продължаване на кампанията „Посланик на Земята“ с други каузи, примерно „Трошичка за птичка“, през зимата да оставяме храна за птиците; „Риба в торба не вирее“ – почистване на бреговете на река Янтра и тн.“