Актуално Програми публикации

„Collect4Life“ – III място в „Млад Благотворител“

Collact4lifeДнес представяме проекта „Collect4Life“, спечелил трето място в национален конкурс „Млад Благотворител“. Автори на проекта са ученици от лазлични училища в София: Александър – ТУЕС към ТУ, Боян – ПГТЕ “Хенри Форд”, Виктория – ТУЕС към ТУ, Габриела – НПМГ; Камен – ТУЕС към ТУ; Павлина – ТУЕС към ТУ

Проектът вече е в действие, а ние ще помогнем учениците да го разгърнат в по-голям мащаб! – „Работили сме вече по тази кауза. Успяхме да съберем пари, с които да засадим 33 иглолистни дръвчета в двора на ВТУ “Тодор Каблешков”.“

Много силен проект с голям потенциал!

ВИЖ ВИДЕО КЪМ ПРОЕКТА 

Тематично направление: Екология /опазване и грижа за околната среда/

Цел на проекта:
“Закупуване и засаждане на поне 60 дръвчета със средства, получени от
кампания за събиране на стари мобилни телефони и предаването им на фирма за рециклиране.”

Защо избрахте тази кауза?
“Природата е от съществено значение. Това е нашият начин да допринесем за нейното опазване. За изработването на кутиите използваме стари кашони – това е бонус екологичен ефект. Съвместната работа на екипа и партньорите създава около каузата общност – това е социален ефект. Също социален ефект е, че се привлича общественото внимание върху екологичните проблеми, липсата на достатъчно зелени площи, че се популяризира детския доброволчески труд и даваме добър личен пример.”

Устойчивост на проекта – какъв дългосрочен ефект предвиждате?
“Предвиждаме в началото на всяка година да започваме събиране на телефони и всяка есен да засаждаме дръвчета. Дългосрочен ефект – допринасяме за по – добър въздух и за озеляването.”