Актуално Млад благотворител – новини 2024

“Да опазим градските таралежчета” – цели

Днес за много от нас предстоят разходки в пролетните градски паркове. И точно навреме едни от финалистите в “Млад Благотворител“ 2024 година, екипът на проект ,,Да опазим градските таралежчета” ни напомня своята благородната кауза.
Ето какво ни пишат те:
Каква е целта?
Поставянето на пътни знаци (табели) в парка зад НДК, които информират за наличието на таралежи. По този начин ще се повиши осведомеността на хората за тях. Това ще им помогне особено през зимата, когато те търсят къде да се заровят за зимен сън. Тези табели могат да послужат като пример за борба със сходни проблеми в други райони.
Защо съм част от тази кауза?
Поради лични сблъсъци с такива ситуации, в които голдън ретривър си „играе“ с таралеж, разкъсвайки телцето му, докато стопаните стоят встрани и неинформираността им пречи да предприемат необходимите мерки.
Недостатъчна загриженост и информираност на гражданите, които са забравили, че парковете са дом не само на две-три катерички, и трябва да променят отношението си към малкото природа, простираща се в града;
Парковете не винаги са дружелюбно място, в което може да живее горско животно. Зимата десетки таралежи биват изхвърляни живи, поради незнанието на преминаващите, че на тях им е нужна дупка, в която да се заровят. Много хора не знаят, че те не са умрели, а само заспали и със забавени биологични функции при падане на температурата.
#екология #младблаготворител #Доброволци #опазванеНаТаралежи #ГрадскиТаралежи #таралежи

Национален конкурс “Млад Благотворител” се осъществява с подкрепата и в партньорство с #ЕвроинсИншурънсГруп.