Актуално Програми публикации

“Дантелени гласове” – ученици от Свиленград

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект “Дантелени гласове”. Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс “Млад Благотворител” 2021
Благодарим на учениците от 8. клас в ПГССИ „Христо Ботев“ гр. Свиленград, за прекрасната идея и вложения труд! Успех!
Тематично направление: Съхраняване на музикалното наследство на България
Цел на проекта:
Съхраняване на музикалното наследство на България
Българските народни песни водят началото си от далечни времена, като първите сведения за тях са от IX – X век. Те възникват заради потребността хората да изразят своите преживявания и мисли. Затова можем да определим българската народна песен като една своеобразна изповед, чрез която създателят и споделя своите чувства и вълнения. Това е и причината до ден днешен, ние да преоткриваме себе си в текстовете на много народни песни, докоснати от емоционалните лични послания на твореца.
За съжаление, голяма част от старите народни песни не са записани и са забравени. А какво би било по-лошо за един народ от това, да изгуби себе си, да забрави своите корени и произход? За да помним кои сме и какво „стои зад гърба ни“ трябва да намерим и разпространим колкото можем повече от народно-песенното ни творчество. Тук ще споделим и думите на големия български композитор Филип Кутев: „ Фолклорът е толкова просто нещо, но се изисква голяма култура, за да го разбереш“ Следвайки тази мъдрост, ние ще обогатим и съхраним музикалната културна идентичност на българите.
Това е и целта на нашия проект – да се издирят и съберат неизвестни автентични български народни песни, характерни за Тракийската фолклорна област от общ. Свиленград и да бъдат разпространени и съхранени навеки за поколенията.