Актуално Програми публикации

Дарителска кампания за Мария от Стара Загора

BIG novina 1453807488229

Фондация „Благотворител” набира средства за обучение и образование до навършване на пълнолетие за 15-годишната Мария Звездева от Стара Загора. На 18 януари тя спаси живота на шофьор на тролейбус на път от училище до социалния дом, в който живее и така предпази от по-тежък инцидент и останалите пътници. Мария учи плуване в спортно училище и мечтае да стане помощник треньор. Средствата от кампанията ще бъдат отпускани целево според образователните нужди на момичето от тристранна комисия с представители на Фондация „Благотворител“, Спортно училище „Тодор Каблешков“ и дом „Мария Терезия“ в Стара Загора, където учи и живее храброто момиче. Желаещите да подпомогнат образованието на Мария могат да даряват средства от страницата на фондацията www.blagotvoritel.org, като изберат кауза „За Мария“ или по банков път в: УниКредит Булбанк София – клон „Калоян“ № 3 Получател: Фондация „Благотворител” Основание: За Мария IBAN: BG12 UNCR 7630 1076 5935 18 BIC: UNCRBGSF Фондация „Благотворител“ от 11 години подпомага образованието на деца в неравностойно положение със стипендии и професионални курсове. Фондацията се ангажира с пълната прозрачност при разходването на средствата, за които ще има редовен публичен отчет.