Актуално Програми публикации

Даряваме за стипендии на ученици без родители

darФондация Благотворител ви кани да се включите в кампания за набиране на средства в подкрепа на образованието на ученици, лишени от родителски грижи!
За да дариш сега, последвай линка: https://www.blagotvoritel.org/bg/donations.html
 
Когато се замислим за тези ученици и стипендиите, които те получават, разбираме, че това са 80 лв. месечно или 50 лв. месечно, в зависимост от постигнатия успех.  Сума, която е възможно да се отдели от бюджета на едно семейство, при решение да подкрепи каузата. Често дарителството се свързва с големи суми, които идват от корпоративния сектор, но даренията могат да бъдат и в малки размери, постъпващи месечно към кауза, която човек сам избере да подкрепи със сърцето си и според възможностите си.

Месечната сума за стипендия е възможно да се отдели от бюджета на едно семейство, ако реши да подкрепи каузата. Често дарителството се свързва с големи суми, които идват от корпоративния сектор, но даренията могат да бъдат и в малки размери, постъпващи месечно към кауза, която човек сам избере да подкрепи със сърцето си и според възможностите си.

Очакваме тази кауза да мотивира екипи от служители, компании приятели, семейства… да “осиновят” успеха на един ученик или студент. Като годишната стипендия за студент е 900 лв., за отличен ученик е 720 лв., а за ученик с успех “Много добър” е 450 лв.

Разбира се всеки е възможно да дари според способностите си и така да допренесе за каузата. 
 
Българското законодателство предвижда данъчни облекчения в случай на дарения от страна на физически и юридически лица към неправителствени организации, осъществяващи общественополезна дейност. Така всеки от нас може със сърце да избере в каква кауза да бъде вложена една част от данъците, които плаща.
В този акт има мъдрост и любов и подарък-надежда, че обществото ни е осъзнато.
НЕКА  ПООЩРИМ  УСПЕХИТЕ  НА  ДЕЦАТА  БЕЗ  РОДИТЕЛИ!