Актуално Програми публикации

“Няма невъзможни мечти”

DessyElИнтервю с Десислава Еленкова, мениджър „Маркетинг и комуникации” в „ЗД Евроинс” АД

Тя е представител на журито, поканено за подбор на проектите в МЛАД БЛАГОТВРИТЕЛ 2020

Десислава Еленкова заема позицията мениджър „Маркетинг и комуникации” в „ ЗД Евроинс” АД, част от „Евроинс Иншурънс Груп” АД от 2010г. Отговаря за всички маркетингови и комуникационни дейности, управление на спонсорства, събития и програми за корпоративна социална отговорност. Има над 19 години опит в областите маркетинг, реклама, корпоративни  комуникации и връзки с обществеността. Десислава е член на управителния съвет на „Българското дружество за връзки с обществеността” (БДВО) и на „Европейската асоциация на комуникационните директори” (EACD). Десислава има магистърски степени по икономика от СУ „Св. Св. Климент Охридски“, международни икономически отношения и финансов мениджмънт от УНСС. Говори английски, руски, сръбски и гръцки езици.

„ ЗД Евроинс” АД е част от „Евроинс Иншурънс Груп” АД (ЕИГ) – една от големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа предлагаща  пълен набор застрахователни продукти  в областите: общо, здравно и животозастраховане. Базираната в София група оперира в 10 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Гърция,Русия, Украйна и Грузия. ЕИГ развива дейност още в Полша, Испания и Италия. www.eig.bg,  www.euroins.bg

Беше взето решение тази година „ ЗД Евроинс”  АД  да бъде партньор и да подкрепи провеждането  на националния конкурс за ученици „Млад Благотворител“, защо? 

– Нашата компания има традиции в сферата на благотворителността.  Ние сме   социално отговорна компания  и корпоративната социална отговорност на ЗД Евроинс” АД е част от бизнес и управленската стратегия на застрахователното дружество. Тя обхваща политики спрямо околната среда, спорта, образованието и изкуството. С разрастването на нашата компания нараства и отговорността ни към обществото. Във всеки град, в който имаме представителство, ние се ангажираме активно с подпомагане на социални програми и инициативи, допринасящи за по-добра градска среда и развитие на обществото.

Всяко едно от нашите дружества в структурата на „Евроинс Иншурънс Груп” АД има изградени традиции в благотворителността, но като цяло всички сме обединени около главната цел  да подпомагаме децата и тяхното развитие, защото смятаме, че това е най-добрата инвестиция, която правим за бъдещето на нашето обществото. Тази инвестиция един ден ще се върне, когато видим едни пораснали, добре образовани млади хора, готови да преследват мечтите си и те на своя страна да продължат нашето дело.

Коя от трите каузи, по които учениците пишат проекти и кандидатстват тази година припознавате като своя лична кауза?

Да припомним каузите:  Екология  – опазване на околната среда; Съхранение на музикалното наследство на България; Подкрепа за деца или възрастни в нужда

– С годините  ние припознахме  като свои каузи тези, които са свързани най-вече с деца без родители, в неравностойно положение, защото искаме да  покажем на тези деца, че света не е толкова лош. Той е по-шарен и по-красив от този, в който живеят в даден момент. Повечето деца имат  шанс да растат и се развиват в добра семейна среда, докато други  още от детството си трябва да се борят с живота сами. Това ние  не можем да променим, но можем да помогнем на тези деца, като им покажем ,че има и друг  по-хубав  свят и те трябва да се борят, да учат и да се стремят към него.

Също така, помагаме много за развитието на детския спорт, на възрастни хора в нужда, както и участваме в много доброволчески акции, свързани с опазаване на околната среда и други полезни за обществото дейности.

Често чуваме, че тийнейджърите днес не обръщат внимание на нищо извън себе си, ние от екипа на фондация Благотворител обаче вярваме, че в младите е ключът за промяна към по-добро и им даваме шанс. Какво е вашето отношение към доверието, което гласуваме на учениците?

– В интерес на истината и аз забелязвам една масова незаинтересованост  от страна на младите хора към това, което се случва около тях. Те са погълнати и живеят в интернет пространството. По-голяма част от тях поддържат виртуални познанства, играят постоянно на игри във виртуалното пространство и др. подобни, като по този начин губят реалната връзка с външния свят и директния контакт с хората около себе си. Това  за подрастващото поколение   е пагубно. Това поколение не знае кое е истина и кое лъжа, кое е правилно и кое не. Това поколение вярва на информацията в интернет пространството,  а не на реалните  хора около себе си. Това е много опасно, тъй като децата са изключително податливи на манипулации. Подобни примери има много както у нас, така и в чужбина.

Затова адмирации към всички онези деца, които четат  книги, интересуват се от света около тях, не спират да търсят нови неща, които да научат ,защото светът навън е необятен и единствено с  любопитство, любознателност,  учене, упоритост  и много труд човек може да успее. Трябва много да знае и постоянно да се образова. Има много примери за успели българи както у нас,така и в чужбина, но това е свързано с много, много труд. Искам да се обърна към децата и да им кажа,че няма невъзможни мечти, всичко е възможно стига много да го искаш, да се трудиш и да не се отказваш.

Какви качества според Вас, трябва да притежават учениците, които ще реализират проектите си с финансовата подкрепа на конкурса „Млад Благотворител“?

– Очаквам да видя много креативни проекти. Очаквам децата да развихрят въобръжението си, да са смели в мечтите си, дори и да не знаят как точно да направят проектите  си. Ние сме насреща и сме готови да помогнем, не само за реализиране на проектите, но и със съвети как точно да се изпълнят.  Децата трябва  да знаят, че дори и  небето не е граница, и че няма невъзможни неща. Винаги има начин стига силно да искаш нещо и да не се отказваш.

Бихте ли споделили с читателите ни, какво е за Вас доброволчеството и защо в обществото ни има нужда от хора, които даряват време и усилия в благородни каузи?

– Живеем в доста интересни и трудни времена. Очевидно е, че държавата не успява да удовлетвори нуждите на социално слабите хора, не успява да се справи със зачестилите бедствия – пожари, наводнения и т.н. Поради тази причина в последните няколко години се забелязва тенденция хората да се събират и сами да си помагат. Не случайно  в българския фолклор има  поговорка „Неволята учи”  и „Сговорна дружина планина повдига”.  Вероятно  неволята ни  учи да бъдем по-сплотени и обединени, когато изпаднем в трудност. Това от своя страна показва, че растем като общество.

Аз  лично  се чувствам изключително удовлетворена когато участвам или  организирам благотворителни инциативи, акции и др., тъй като съм убедена,че по този начин с труда и времето си променям, поне малко, обществото и средата, в която живея към по-добро.

Церемонията по награждаването в конкурса „Млад Благотворител“ ще се състои на 25-ти март, очакваме да Ви видим официалните гости на събитието. Ваш представител ще връчи една от наградите. Като тук напомняме сумите, които се връчват са за дейностите по проектите, учениците реално получават възможността да реализират своя идея.