Актуално Програми публикации

DMS USMIVKA

BIG novina 1482234800258Фондация „Благотворител“ организира кампания „Щастието е…?” за набиране на средства за закупуване на адаптирана люлка за деца с увреждания в Пловдив. Проектът „Щастието е…?” е на Анита Дангова и Кристияна Лазарова, ученички в търговската гимназия в Пловдив и стана финалист в конкурса Млад Благотворител за ученическа инициатива в ползва на обществото.
Със смс с текст на латиница DMS USMIVKA на номер 17 777 ще се набират необходимите 2950 лв. за закупуване люлката за децата, настанени в Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена”. Те са с трайни увреждания, излизат рядко и имат нужда от социализация и развлечения, както всички други деца.

Монтирането на люлката е предпоставка за по-активен и разнообразен живот за децата, за радостни преживявания, за изграждане на по-добри комуникативни умения със света извън къщата.
Тази година беше първото издание на конкурса Млад Благотворител, който бе отворен за училищата от цялата страна и ще се проведе отново през октомври 2017 г., защото вярваме, че е важно да се популяризират добрите примери.