Актуално

Днес е международния ден на приятелството

От 19 години фондация “Благотворител” дарява стипендии на отлични ученици, лишени от родителски грижи.

Програма “Постигам по-висок успех” 2023 г. се реализира с подкрепата на „ЗД Евроинс” АД – Euroins Bulgaria и марка кафе Baristo!
Част от кандидатстването за стипендия е попълване на “Въпросник за лично представяне”. Тази година зададохме въпрос “Какво е за мен приятелството?”.
От отговорите пролича, че децата възприемат приятелството като връзка между двама души, която в добри и в трудни моменти се основава на взаимно доверие, споделяне, помощ, безвъзмездна подкрепа, грижа, обич, близост, спокойствие, сигурност. Някои от стипендиантите смятат приятелите си за “второ семейство”.
“Приятелството е ръката, която не те пуска, дори когато грешиш.”
“Приятелството е сакрална връзка, която трябва да пазим и защитаваме.”
“Приятелството е важен аспект от живота, с приятели прекарваш голяма част от ежедневието, споделяте идеи и интереси.”
“На приятелите си можеш да кажеш всичко, без да ти се присмеят или да те осъдят.”
“Приятелят е човек, който винаги ще намери начин, да ти помогне в труден момент.”
“Приятелството е подкрепа, взаимно доверие, готовност за помощ, независимо от обстоятелствата.”
“Приятелството е връзка между двама човека, която се гради на доверие.”
“Без приятелство светът ще бъде тъмнина.”
“Приятелството е съвкупност от най-красивите неща, които нямат обяснение, а именно – обич, грижа, доверие, вярност.”
“Това е специална връзка между двама души, чувстващи се един друг.”
“Приятелството е, като да си намерил сродната си душа. ”
“Приятелството, което имам е поводът да успявам, да се амбицирам, да гледам на мечтите си не като блян, а като на цели, които мога да осъществя.”
“Приятелството за мен е изключително важно и безценно нещо.”
Статията подготви Таня Николова. Благодарим за нейната отдаденост, като доброволец в мисията на фондация “Благотворител”.