Млад благотворител - новини 2022

До втория етап на надпреварата са допуснати 16 проекта.

До втория етап на надпреварата са допуснати 16 проекта. Техните екипи ще преминат обучения в три поредни съботи:

Теми на обученията:
1. Комуникация на каузи и привличане на съмишленици
2. Планиране и реализация на проекти
3. Финансова отговорност

Тема 1.Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда