Актуално Програми публикации

Допуснати стипендианти до втори кръг

vtori etapПриключи етапът за събиране на документи по програма “Постигам по-висок успех”.

Получихме документи от ученици и студенти от различни краища на България – София, гр. Благоевград, гр. Кърджали, гр. Пловдив, гр. Велико Търново, гр. Елхово, гр. Перник, гр. Силистра.

Благодарим за интереса на участващите и за чудесните есета. Благодарим и за подкрепата на техните ръководители, учители и ментори, за които успехът и реализацията на тези млади хора е важен.

Комисия в състав от четирима души, прегледахме документите и прочетохме есетата на кандидатите. 

Комисията включва:

Татяна Христова – професионален коуч и обучител, с управленски опит в бизнеса 17 години

Данка Филева –  редактор, журналист, Българска филология 

Тодорка Велева – студент 2-ри курс специалност Културология, която е дългогодишен стипендиант на фондацията и програмата

Станислава Рашева – представител от екипа на фондация Благотворител

 

Получилите възможност да продължат на II-ри етап в конкурса, който включва телефонен разговор – интервю са: 

Ученици с успех 5.50 – 6.00

 1. Минка Кирилова, 6.00
 2. Сияна Йорданова, 5, 92
 3. Мирослав Димов, 5.84
 4. Елена Веселинова, 5.83
 5. Джовани Естатиев, 5.79
 6. Георги Колев, 5.70
 7. Георги Стефанов, 5.55

 Ученици с успех 5.00 – 5.49

 1. Илияна Маламова 5.41
 2. Тюркян Еминова 5.00

 Студенти:

 1. Гергана Златева, специалност Социална педагогика във  Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“
 2. Недялка Левенова, специалност Славянска филология, в СУ „Св. Климент Охридски“
 3. Дарина Георгиева, специалност Неформално образование, СУ „Св. Климент Охридски“
 4. Ивелина Георгиева, специалност Рехабилитатор в Медицински Университет – колеж „Йорданка Филаретова“