Постигам по-висок успех – лична история 2023

“Дошло е времето да уча”

Бях в дома „Петко Славейков”до 2007г. След навършване на пълнолетието си трябваше да се махна от там, макар и незавършил средното си образование. Наложи се от добър техникум да се прехвърля във вечерно училище, за да мога да работя и едновременно да довърша започнатото от преди 12 години. Година по късно аз завърших. Тогава ми беше трудно да взема решение дали да продължа да уча или да работя. Избрах по-лесното – да работя. Няколко месеца по-късно дори опитах в чужбина, но явно не е бил подходящ моментът и се върнах.
Имах добри и лоши моменти както в професионален така и в личен план, докато не реших един ден, че е време да спра да се лутам, защото е дошло времето да уча. Така и направих. Кандидатствах в СУ и едновременно с това обмислях варианта ако не бъда приет, какво да правя. Отвори ми се възможност да замина на остров, на който можех да остана и да работя – това беше алтернативният вариант, ако не влезна в университета. За мое щастие се класирах и ден по-късно след като ми се обадиха, аз се прибрах и се записах 1-ви курс в СУ „Климент Охридски” в една чудесна специалност.

Веселин