Таня Панайотова Николова

dobrovoltzi-square_0002_tatiana-nikolova
Таня Панайотова Николова

Таня Панайотова Николова

Кратко представяне:
Завършила съм бакалавърска степен по “Социални дейности” и магистърски степени по “Социална работа с деца” и “Детско-юношеска и училищна психология”. Участвала съм в множество допълнителни обучения и семинари, и в две групи за личен опит. Работя в сферата на психо-социалната работа с деца и възрастни от 2007 г. Заемала съм различни позиции с различни функции – социален работник, психолог, координатор. Също така съм работила като детегледач, учител по английски език и учител в детска градина. Опитът ми като социален работник и психолог е свързан с деца без родители, приемни деца, приемни семейства, осиновители, а също с деца и възрасни, които са жертви на насилие.


Какъв е твоят принос в дейностите на фондацията?
В дейностите на Фондация “Благотворител” са полезни моите умения, да разбирам и да изграждам добра връзка с деца и млади хора /със или без родители/, и с възрастните в тяхното обкръжение. Също така уменията ми да организирам, систематизирам, анализирам информация; да организирам времето си; да използвам добродетелите в работата си; да работя в екип, включително мултидисциплинарен.

Какво е да си доброволец за теб?
За мен да си доброволец, означава да принадлежиш към и да работиш за значима кауза. Още от студент непрекъснато съм била доброволец към организации, които работят с деца и семейства. Професионалният ми е опит също е в тази сфера и в работата си също се чувствам добре, когато работя за кауза.

Защо се включваш с подкрепа в дейността на фондация “Благотворител”?
Включвам се с подкрепа в дейността на Фондация “Благотворител”, защото добро впечатление ми прави работата на тази организация за популяризиране на общочовешките добродетели в училища и детски градини, както и работата за стимулиране на ученици и млади хора с талант, и/или с идеи за общественополезни дейности.

Екипът ни за Таня:

Срещнахме Таня в един истински динамичен момент, когато искахме да представим стипендиантите на фондацията по програма „Постигам по-висок успех“ подобаващо, но ни липсваше време поради всички ангажименти по друг наш проект.
След като се посвети на този ангажимент, Таня ни каза „За мен беше удоволствие да се запозная с тези ученици, макар и задочно!“