Млад благотворител - новини 2023

Ето как описват младежите дейността си и плановете за бъдещото развитие на проекта

Проектът “Ловци на проекти”, изпратен ни от Николета Рашева, Пламен Трендафилов и Александър Ризов, спечели финансиране за дейности в категория “Иновативно предприемачество с кауза”. Целта е изграждане на директна и бърза връзка между бизнеса и младежите с високи специфични умения. Платформата ще позволи фирмите да заявяват проблема, който имат, а младежите ще откриват решения като изграждат екипи.

Авторите пишат: “Нашият екип избра да разработи сайт за намиране на краткосрочни проекти, така че младите хора да се развиват и показват таланта си.

Младежите ще кандидатстват, а фирмите ще подбират отделни лица или цели екипи.”

“Чрез осъществяване на проекта ще се даде възможност на младежите да покажат своите умения чрез участие в действителни проекти, нужни за бизнеса. Фирмите ще са заинтересовани да ползват нашия сайт поради ангажиране на хора с необходимите способности и качества, независимо от тяхната възраст. Компетентните ще имат полза, защото нашето приложение ще подпомогне намирането на проекти и при нужда ще ги групира със съответните специалисти.

С какво нашият проект е иновативен? – Показва на учащите, че могат да бъдат полезни за решаването на разнообразни проблеми, възникнали в бизнеса;

Активно включване на младежите в съвременния технологичен свят; Ще повиши конкурентната способност на ученици и студенти; Дава възможност за сътрудничество на хора с различен опит и работа под супервизия; Помага на фирмите да се справят с появило се предизвикателство.”