Актуално Програми публикации

“Габрене – Импулс за пътешествие в непознатото” – Пешрич

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект “Габрене – Импулс за пътешествие в непознатото”. Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс “Млад Благотворител” 2021
Благодарим на учениците от Професионална Гимназия по Икономика и Туризъм “Проф. Д-Р Асен Златаров” – Петрич за прекрасната идея и вложения труд! Успех!

Тематично направление:
-Съхраняване на музикалното наследство на България
-Подкрепа за възрастни хора в нужда

Цел на проекта:
“Да създадем устойчиво социално предприятие, чрез представянето на божествено вкусните ястия, спиращите дъха Оризарски песни, традиции и уникалната природа в Беласица. С което ще успеем да повдигнем жизнения стандарт в селото, както и старите хора ще бъдат по щастливи и одолетворени от това, което правят. Ще изпълнят, както те казват, “Дълга си” към своите родители. Да съхранят културната идентичност на региона.”
Защо избрахте тази кауза?
“След като посетихме с. Габрене да снимаме, за проект, се срещнахме с бабите на селото, които бяха изключително гостоприемни. Чухме песните им, опитахме от храната приготвена с много майсторлък и любов, чухме завладяващите истории, докоснахме се до традициите им. Но и с проблема, че това културно богатство е на път да изчезне не заснето и не предадено към следващите поколения. И затова се заехме да търсим начин да променим това, като вече една година се опитваме да подобрим живота в селото и да съхраним традициите, защото не ни е безразлично това, че се губим като народ.”