Актуално Програми публикации

“Гард” ЕООД осинови успех на дете без родители

GardПолучихме подкрепа в каузата “Сърце и средства за ученици без родители” в стипендиантска програма “Постигам по-висок успех”. Благодарим! 
На въпроса защо са избрали тази кауза, от компанията ни отговарят:

 „Ние от „ГАРД“ ЕООД, осъзнаваме, че образованието е в основата на всяка една цивилизация. Без него, не е възможен животът, какъвто го познаваме. Образованието, освен всичко е инвестиция в бъдещето! В тази връзка, считаме за изключително важно да подкрепим ученици лишени от родителски грижи в тяхното израстване и последваща реализация.

От “Гард” ЕООД споделят, че ще се радват да знаят, чий успех са „осиновили“ за една година, като вероятно биха продължили неговата подкрепа за в бъдеще.
Ние от фондация Благотворител разказахме за момичето, което ще получи стипендия благодарение на тази щедрост. От компанията ще могат да проследят нейното развитие и да се радват на нейните постижения – един истински вълнуващ процес на подкрепено израстване!