Стипендии

„Постигам по-висок успех“ I учебен срок/семестър 2018/2019

XIV издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“
I учебен срок/семестър 2018/2019

Кой може да кандидатства?

ученици от 8-и до 12-и клас, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение
студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение

Какви са стипендиите?

за ученици от 8-и до 12-и клас:

  • с успех над 5.50 – 5 бр. по 320 лв. /по 80 лв. месечно/
  • с успех над 5.00 – 5 бр. по 200 лв. /по 50 лв. месечно/
  • за студенти първокурсници – 3 бр. по 400 лв. /по 100 лв. месечно/

* стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври 2018 – януари 2019 г.

Как се кандидатства?

Напишете есе на тема “Капката дълбае камъка не със сила, а с постоянство.” /Овидий/
в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/.

I етап – до 30.09.2017 г.

За учениците са необходими: служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от учебната 2017/2018 г., автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни и есе.
За студентите са необходими: уверение за записан I семестър 2017/2018 г., автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни и есе.

Документите можете да изпратите на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4, тел. за контакт 0885 414 038.

Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 5 октомври в сайта www.blagotvoritel.org.

II етап – до 10.10.2018 г. с одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон.

Преминалите успешно двата етапа на конкурса ще бъдат обявени на 14 октомври на сайта www.blagotvoritel.org.

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА
II учебен срок/семестър 2017/2018

Александрина Божкова
Валя Ангелова
Галя Димитрова
Денис Попов
Джулия Кирилова
Златина Рулева
Златко Христозов
Константин Самарджиев
Кристиян Григоров
Марта Смилевска
Маряна Стоянова
Тодорка Велева
Христина Христозова
Цветан Тодоров