Стипендии

„Постигам по-висок успех“ II учебен срок/семестър 2018/2019

XV издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“
Спечелилите стипендии II учебен срок/семестър 2018/2019

Тази година в конкурса “Постигам по-висок успех” кандидатстваха много будни и умни ученици и студенти. Общо 33-ма кандидати ни изпратиха есе на тема “Какво научавам от грешките си”. С повечето кандидати проведохме интервю в телефонен разговор. Впечатлени сме от ентусиазма и желанието за личностно развитие, към което учениците се стремят. И са решени да успеят. Пожелаваме им да не се страхуват да грешат и да постигнат постигат мечтите си.

 Стипендианти на Фондация Благотворител за втори срок на учебната 2018/2019 година са:

 

 Ученици с успех над 5.00

Джулия Кирилова, Станимира Пейчева, Ивилина Петрова,  Стефани Тодорова, Веселка Енева, Георги Колев, Десислава Генчева

Ученици с успех над 5.50

Тодорка Велева, Паолина Генева, Гергана Златева, Мина Власковска, Петя Тодорова, Златина Рулева, Галя Димитрова

Студенти I курс

Марая Русенова

Изисквания II учебен срок/семестър 2018/2019

Кой може да кандидатства?
ученици от 8-и до 12-и клас, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение
студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение

Какви са стипендиите?
за ученици от 8-и до 12-и клас:

  • с успех над 5.50 – 5 бр. по 400 лв. /по 80 лв. месечно/
  • с успех над 5.00 – 5 бр. по 250 лв. /по 50 лв. месечно/

за студенти първокурсници – 3 бр. по 500 лв. /по 100 лв. месечно/

  • стипендиите се изплащат на равни вноски за периода февруари 2019 – юни 2019 г.

Как се кандидатства?

Напишете есе на тема „Какво научавам от грешките си”
в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/.

I етап – до 20.02.2019 г.

За учениците са необходими: служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от първи срок на учебната 2018/2019 г., автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни /изтеглете от линка/ и есе.
За студентите са необходими: уверение за записан II семестър 2018/2019 г., автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни /изтеглете от линка/ и есе по посочената тема.

Изтегли ДЕКЛАРАЦИЯ
Изтегли ИНФОРМАЦИЯ /дати, тема, необходими документи/

Документите можете да изпратите на office@blagotvoritel.org или
на адрес 1527 София, ул. „Панайот Волов” № 11,
тел. за контакт 0885 414 038

Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 22 февруари в сайта www.blagotvoritel.org.

II етап – до 27.02.2018 г. с одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон.

Преминалите успешно двата етапа на конкурса ще бъдат обявени на 18 февруари на сайта www.blagotvoritel.org.

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА “ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ”
ЗА СТИПЕНДИИ ЗА
I учебен срок/семестър 2018/2019

Ученици с успех над 5.00
Виктория Дарвинова
Станимира Пейчева

Ученици с успех над 5.50
Вяра Немцова
Цветан Тодоров
Гергана Златева
Тодорка Велева
Илия Тхан-Ву
Алекси Минев

Студенти I курс
Добромир Здравков
Тодор Тито

Съобщаваме имената на успешно преминалите първи етап
В КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ
“Постигам по-висок успех”

за I учебен срок/семестър 2018/2019

Ученици:
Виктория Дарвинова
Вяра Немцова
Гергана Златева
Станимира Пейчева
Тодорка Велева
Цветан Тодоров
Илия Тхан-Ву

Студенти първи курс:
Добромир Здравков
Тито Тодор Мд

ПРЕДСТОИ:
II етап – до 10.10.2018 г. с одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон.

Благодарим на всички кандидати за старанието и положените усилия, напомняме ви, че конкурсът се провежда в началото на всеки срок/семестър.
Пожелаваме успех на всички!