Постигам по-висок успех - представяне 2023

Илияна

Илияна Илиева е на 20 г. от гр. Шумен. Понастоящем живее в гр. Варна. От 2019 г. до навършване на пълнолетие, е живяла в ЦНСТДБУ № 2 – гр. Шумен. В същия град е завършила Средно училище “Сава Доброплодни”, профил “Изобразително изкуство”, с общ успех Много добър (5,32). Към момента е студент в 1-ви курс специалност “Мениджмънт” в Икономически университет – гр. Варна. Тя е стипендиант на Фондация “Благотворител” от 3 години.

Илияна се интересува от рисуване и моден дизайн. Проектирала е сама балната си рокля, за завършване на средното си образование. Удовлетворена е от училищния си успех и от това, че е приета за студент в Икономически университет – гр. Варна. По нейните думи, е избрала специалност “Мениджмънт”, защото я привлича идеята, че ще бъде “покрай хора и документи”. За работата на мениджъра счита, че той трябва да търси правилен подход към служителите си, а не само “да им казва, какво да правят”. Определя себе си като упорита, смела, винаги позитивна.

В есето си на тема “Нашите избори показват кои сме ние всъщност, далеч повече от нашите умения”, Илияна е написала: “Разликата между ежедневният избор и онзи трудният, е че ежедневния не го мислим, защото ние знаем, че го искаме, но другият – той може да има последствия за теб, или за мен, тогата мислиш, премисляш намираш решение, или дори не намираш, но искаш да го намериш.“