Иновативно предприемачество с кауза „Различни, но заедно – обединени в спорта“

Иновативно предприемачество с кауза „Различни, но заедно – обединени в спорта“

  • Различни, но заедно – обединени в спорта, Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна
  • Класирани с 225 точки
  • Спечелено финансиране: 1200 лв.
  • Категория: Иновативно предприемачество с кауза

За проекта

Учениците описват в кандидатурата си целта на проекта така:
“Повишаване на осведомеността и разбирането за потребностите на учениците със СОП в училищната общност. Създаване на усещане за принос на учениците със специални образователни потребности чрез включването им в спортни събития и активности. Подобряване на психичното и физическото благополучие на учениците чрез участието им в спортни занимания. Формиране на емпатична образователна среда: Създаване на образователна среда, която насърчава взаимопомощ, разбирателство и сътрудничество между учениците от различни среди и способности, с цел изграждане на емпатия и взаимно уважение. Редовно организиране на спортни занимания и дейности за учениците със специални потребности като целта е да се установи традиция за включването им в училищния живот и създаването на траен и вдъхновяващ ефект в общността.”

В медиите:

Екипът на “Различни, но заедно – обединени в спорта” гостува в БНР Варна

https://bnr.bg/varna/post/101961295/vtoro-varnensko-uchilishte-e-parvenec-v-nacionalnia-konkurs-mlad-blagotvoritel 

Новини