Актуално Млад благотворител – Жури 2024 Млад благотворител – новини 2024

Интервю с Десислава Еленкова – жури в конкурс “Млад Благотворител”

Чест е за нас да представим индивидуално журиращите в Национален конкурс “Млад Благотворител”.

Днес представяме Десислава Еленкова:
Десислава е мениджър „Корпоративни комуникации, маркетинг и реклама” в „Евроинс Иншурънс Груп” АД, една от най-големите застрахователни групи развиващи дейност на територията на Централна и Източна Европа.
Десислава има над 19 години опит в областта на маркетинга, рекламата, корпоративните комуникациите и социална отговорност. Член е на УС на „Българско дружество за връзки с обществеността“ (БДВО), членува в „Европейска асоциация на комуникационните директори“ (EACD) и „Комитет по комуникации“ към „Асоциация на българските застрахователи“. Има магистърски степени по икономика от СУ „Св. Климент Охридски“, международни икономически отношения и финансов мениджмънт от УНСС. Владее четири езика – английски, гръцки, сръбски и руски.

В разгор с Десислава получихме ценни коментари на проектите от 2024 година:

–  В кое тематично направление са най-впечатляващи идеите?
–  През настоящата година ми прави впечатление, че има много силни проекти в категория „Подкрепа на деца без родители или възрастни хора“, особено тези в помощ на деца в неравностойно положение. Това показва, че децата стават все по-отговорни и съпричастни към връстниците си. Имат желание и полагат усилия да се борят срещу несправедливостите, които живота им показва.
Такъв проект е „Мисля със сърцето си“ на ученици от гр. Ямбол, които представят проект за организиране на три благотворителни изложби , в които да поканят да участват със свои рисунки и деца в неравностойно положение. Със събраните средства децата ще организират екскурзия на децата от избрани домове в града, както и ще мотивират с награди взелите участие в изложбата.
Друг такъв проект е „Мечтаната дреха“ на деца от гр. София, които учат в професионална гимназия по облекло и искат да помогнат като ушият тоалети за абитуриентски бал на деца лишени от родителски грижи. Децата и самото училище вече имат опит в тази дейност и от няколко години правят такива благотворителни инициативи.

– Има ли проекти, които Ви направиха най-силно впечатление?
– Много интересен проект, който ми направи силно впечатление е „Различни, но заедно – обединени в спорта! “ в категория „Иновативно предприемачество с кауза“. Една от основните идеи на проекта е социализиране на ученици със специални образователни потребности в училищната общност. Децата са измислили начин как да помогнат на своите съученици да се приобщят към средата и да не се чувстват изолирани чрез спорт, а така също и в клубовете по “Графичен дизайн” и “Рисуване върху текстил”.

– Има ли обща черта на проектите или слабост, която да се наблюдава като повтаряща се характеристика?
– Прави ми впечатление, че финансовата рамка в повечето проекти все още е слабото звено в тях. Затова си мисля, че в света, в който живеем – на бързи обороти, на бързи пари, на покупки от емоции само с два клика от мобилното устройство, децата трябва още от ранна възраст да могат да правят най-прост бюджет за приход и разход. Средата, в която живеем го налага.
Крайно наложително е в учебната програма да залегнат предмети, които да учат децата на практични неща от живота. Да научат децата как да оцеляват в природата и в средата, в която живеят.
В този динамично развиващ се свят, в който децата „живеят в интернет пространството“ те биват заливани с невярна и подвеждаща информация, на която те вярват. Повечето ученици в градовете вече имат дебитна карта още в ранна възраст, с която те правят покупки, но дали те могат да си правят сметка на парите и дали могат да си направят бюджет? В повечето случаи отговорът е не. Затова отново обръщам внимание, че по мое мнение в училище следва да се въведат такъв тип предмети, които да научат децата на практични неща.
– Отличават ли се от миналата година и с какво?
– Тази година също ми направи впечатление, че има малко проекти в категория „Предприемачество“ в сравнение с миналата година и два пъти повече в категория „Екология /опазване и грижа за околната среда/“. Това е знак ,че децата стават все по- отговорни към средата в която живеят и учат.

Национален конкурс “Млад Благотворител” се осъществява в партньорство и с подкрепата на „Евроинс Иншурънс Груп” АД..