Актуално В медиите

Интервю със Стойко Петков – Учредител на Фондация “Благотворител”

Честит ден на НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!
Празникът е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение и всички тези, които са съхранили през вековете духовните ценности, духът на нацията.

Фондация “Благотворител” вече 20 години работи в полза на образованието в България! Целим да вдъхновим младите хора да се развиват, да учат и да прилагат наученото в живота си.

Интервю със Стойко Петков – Учредител на Фондация “Благотворител”, член на УС на Български дарителски форум, основен акционер на “Енко Вендинг” ООД.

Навлизаме в 20-тата годишнина на фондация „Благотворител“, припомнете ни обстоятелствата, които извикаха във Вас решението да учредите фондация с нестопанска цел.

– Превърнах импулса си да дарявам в организация, която осигурява прозрачност, доверие и възможност за дългосрочно развитие на добри практики.

За целия дълъг период на съществуването си, фондацията остава вярна на дейността и целите си, положени в началото, а именно да работи и подпомага сферата на образованието в България, да подкрепя успешни млади хора, лишени от родителски грижи. Какви са плодовете на това постоянство?

– Плодовете на това постоянство са многобройните примери за подадена ръка навреме, постигнати победи и много успели млади хора.

Коя би била думата за Вас, която описва фондация “Благотворител” през всички тези години?

– Думата е „устойчивост“.

Каква е нагласата Ви за бъдещето на Фондацията?

– Фондация “Благотворител” разполага с едно огромно богатство – общност от дарители, доброволци и получили подкрепа млади хора. Доверието и силната вяра в доброто са невероятна невидима спойка, и тя ще осигури приемственост и надграждане на страхотните проекти на фондацията.