Актуално Програми публикации

Изисквания към екипите от ученици в Млад Благотворител

640x480pxl teamТук обръщаме вниманието на кандидатстващите в конкурса „Млад Благотворител“ 2022г. към изискванията ни по отношение на съставяне на екипите и екипната работата по проектите. Имаме и нови изисквания, ще ви бъде полезно да прочетете целия текст.

Най-вероятно всеки проект започва с идея, която хрумва на един ученик, но сам човек не може да свърши чудеса… Тук идва моментът, в който е време да се довери на съмишленици, с които да обсъди тази идея, след това заедно да напишат проекта и да ни го изпратят.

Важно е да уточним каква е ролята на ментора – учител или родител, който застава до екипа ученици! Тази роля е съществена, ръководителят поема отговорност да представлява екипа, когато става дума за превеждане на авансови суми по дейностите. Също таказнаем, че има моменти, в които ентусиазма спада и е хубаво този възрастен сред младите да има подходящите думи, методи и личен пример, с които да ги мотивира да продължат напред.

Едно от основните правила в конкурса „Млад Благотворител“ е учениците да бъдат тези, които разписват проекта и попълват своите идеи във формулярите. Повярвайте, винаги проличава, когато учител е написал текста за представяне на проекта… Учители, оставете учениците сами да пишат, трият и отново да пишат… Дайте препоръки, помогнете със съвети, но не взимайте тази важна роля, тя е за учениците!

Като възраст всички ученици от екипа е необходимо да отговарят на основните изисквания и да са от 7. до 12. клас. Ако имате по-малки приятели, които искат да се включат в проекта, то нека те бъдат в ролята на съмишленици и подкрепа.

Новото в изискването към екипите на 2022 г. ще бъде да има ясно разграничими роли. С други думи да знаем ние, но и вътре в екипа да бъде предварително ясно кой в какво е силен и за какво ще отговаря по време на изпълнение на проекта!

Ролите в длъжности:

1️⃣ Финансов контрол (отговаря за финансовата част на проекта, фактури, отчитане, финансов отчет) До този момент с финансовата част се ангажират учителите, а не това е целта на проекта. Учителят е контролиращ орган, а не изпълнител на проекта.
2️⃣ Мениджър Комуникации (вътрешни – с членовете на екипа, с контрагенти, с фондация Благотворител; външни – отговаря за популяризация на каузата, подбира снимки, пише текстове за социалните медии, прави списък на медиите до които ще пише при всяка нова дейност по проекта)
3️⃣ Оперативен мениджър (отговаря за следването на плана на проекта, спазване на сроковете, изпълняване на задълженията по конкретните дейности на проектите)
4️⃣ Препоръчителна е и 4-та длъжност, оправдана от спецификата на проекта.

Възможно е хората в екипа да бъдат взаимнозаменяеми или един човек да бъде вписан като отговорен по всички тях. И все пак изберете ролите, като прецените силните страни на всеки участник!

✍️ Изпращайте вашите попълнени формуляри и декларации до 5-ти януари. Всички необходими документи ще намерите тук: https://www.blagotvoritel.org/bg/konkursi/mlad-blagotvoritel.html