Млад благотворител - новини 2022

КЛАСИРАНИ ПРОЕКТИ ДО ПОЛУФИНАЛ

КЛАСИРАНИ ПРОЕКТИ ДО ПОЛУФИНАЛ:
133 Създай-ЕКО-Дари- гр. Русе, МГ
128 Българските шевици – мост между поколенията, гр. Бургас
102 Стопли детското сърце, гр. Мадан
102 Заедно в успеха – с. Микрево
110 Ръка за помощ да протегнем… – календар на доброто, гр. Кърджали

Тема 2. Съхраняване на музикалното наследство на България

131 Мисия Ромбана, гр. Ямбол
116 Тайните пасища на Чичовите конье, гр. Бухово
95 Бъдеще през миналото, с. Сокол

Тема 3.Екология /опазване и грижа за околната среда/

126 Farina Flo, гр. Русе, АЕГ
119 EcoSmoke, гр. Варна
117 Съхрани природата – промени града, гр. Дулово
111 КъСМЕТ за бъдещето!, гр. Смолян
101 Грижа за природата – надежда за бъдещето на децата, с. Микрево
96 Мислим глобално, действаме локално!, гр. Кюстендил
92 Together for Nature, гр. Петрич

91 The green classroom, гр. Бургас