Актуално Програми публикации

Кои са народните будители днес?

Stoiko1-ви ноември е ден, в който честваме народните будители. Празникът е повод да си спомним личностите от миналото, които са пробуждали стремежа към знание и напредък на българския народ. Хубаво е да продължим да спазваме тази традиция, както и да търсим и разпознаваме и днес будителите сред нас.

Представяме ви Стойко Петков, учредител на фондация Благотворител.

  1. Има ли личност сред българските будители, която Ви вдъхновява?

Има една фигура сред българските будители, която вълнува и към чиито дела се отнасям с изключително възхищение. Като човек, израснал и възпитан от учител, а в последствие в разширеното ми семейство има 3-ма от 4-ма просветни дейци, съм много повлиян от темата образование. Считам, че изключително ключов фактор за пълноценен и щастлив живот е хората да бъдат грамотни, образовани, познаващи историята на собствената си родина и света.

Ако трябва да цитирам име, бих се върнал назад във времето на Османското владичество и бих споменал примера на Неофит Рилски. Силна личност, която вместо комфорта на заможното семейство е избрала трудния път на будителството в едни истински сложни времена.

  1. Г-н Петков, какъв беше пътят, който извървяхте от желанието да дарявате до създаването на успешно работеща вече 15 години в полза на обществото фондация?

Това е път на развитие, свързан с доста метаморфози (промени) от първия ми импулс, довел до появата на Фондация Благотворител, свързан с това, проектите ми от жест на благотворителност да преминат към благотворително дело с добавена ефективност и дългосрочни ползи.

След това преминахме през етап, в който беше важно да се докажем и да се научим да работим спрямо най-високите стандарти за прозрачност и коректност, да спечелим безусловното доверие на съмишленици и дарители. Достигнали сме до последния, много по-зрял период на организацията, в който към ентусиазма, добрите практики и стремежа към ефективност, добавихме: самочувствие от многото успешно изпълнени проекти, гордост, свързана с успешната реализация в живота на наши възпитаници и подкрепени от организацията деца, лишени от родителски грижи, за да достигнем до всеобхватния проект, свързан с възпитаване на Добродетели и обучение на ученици посредством езика на ценностите.

  1. Вие сте успешен бизнесмен, според вас какъв е смисълът на инвестицията в образованието? Каква е Вашата мотивираща потребност да правите тази инвестиция?

Образованието дава светлина. Тази светлина осветява не само пътя към съзнателен живот и лично щастие, но и дава инструменти за по-пълноценна реализация в професионален план. Моята лична потребност да инвестирам в образование е свързана с осъзнаването ми каква важна роля са изиграли за мен самия училището, университетите, квалификацията, образователните курсове и тренинги за личния ми и професионален успех.

Бидейки съзнателен за това, с голяма радост инвестирам чрез Фондация Благотворител в това максимален брой осъзнати, търсещи развитие млади хора да имат достъп до подкрепа по техния път.

  1. Бихте ли споделили конкретни примери на удовлетворение, които ви вдъхновяват да продължавате да дарявате?

Първият пример, който бързо изниква в съзнанието ми, е участието на две изключително успешни личности в тиймбилдинг на ръководена от мен компания. Младите хора разказаха за пътя си от Дом за деца, лишени от родителски грижи, до високото ниво мениджърски позиции, които заемат днес. И този път е свързан с подкрепата на няколко проекта на Фондация Благотворител и с личното менторство на Председателя на УС на фондацията г-жа Пенка Лазарова.

За фондация Благотворител: 15 години, а това са 5475 дни, в които организацията осъществява проекти, свързани с образованието на деца, ученици и студенти.

  • По проект „Постигам по-висок успех“ се отпускат стипендии за много добър и отличен успех на над 400 ученици и студенти от цяла България, лишени от родителски грижи.
  • По проект „Социална и професионална адаптация” са дарени средства за професионални и кандидатстудентски курсове на над 200 ученици, лишени от родителски грижи.
  • По програма „Добродетели“ са издадени две книги – наръчници за учители „Уроци за сърцето“, създадени са видео уроци. Повече от 16000 ученици в над 100 училища са участвали в часове по добродетели, които променят училищната среда и съдействат за развитието на характера на децата.
  • Чрез проекта „Млад благотворител“ вече четири години фондацията спонсорира доброволчески проекти на ученици. Младите хора имат потребност да творят добро, да усвояват културата на доброволчеството и да бъдат насочвани и подкрепяни по този път.

Фондация Благотворител създава дейността си с енергията, силата и вярата, че днес е важно да се инвестира в образованието на тези, които са бъдещето.