Актуално Програми публикации

“Колкото повече, толкова повече”

BIG novina 1472722312248Нов проект по програма “Добродетели”
„Колкото повече, толкова повече“ – това не е цитат от световноизвестния посланик на доброто – Мечо Пух, това е новият ни проект за създаване на екип от посланици на програма „Добродетели“. През септември 10 педагози от цялата страна ще преминат обучение по Методиката за преподаване на добродетели, за да предадат опита си на 50 училища, които досега не са работили по програмата в периода септември 2016 – май 2017 г. В поне 20 учебни заведения ще бъдат проведени семинарни обучения на целия педагогически състав. За нас е от особена важност да разширим обхвата на програмата, защото вярваме, че всяко дете има нужда от среда, която развива емоционалната му интелигентност и го стимулира да усъвършенства характера и личността си с всяко свое действие.

През последните 6 години в партньорство с 52 учебни заведения сме осъществили 7 проекта и над 12 000 деца са участвали в занимания по добродетели. Резултатите потвърждават огромната нужда от позитивни послания в образователната ни система, която би следвало да учи децата не само как да смятат дроби и как се делят клетките, но и как да бъдат хора.
Проектът се осъществява е рамките на програма „Добродетели“ на Фондация „Благотворител“ с финансовата подкрепа на Фондация „Оук“.