В медиите

Компютри във всеки дом за сираци

Всеки дом за сираци да има интернет клуб, предвижда проект “В мрежа” на фондация “Благотворител”. Чрез форум на специално създаден уебсайт пък младежите ще обменят информация помежду си, както и ще могат да получават такава от психолози.

Вече с компютри са обзаведени социалните домове в София-град и София-област. Към момента 600 от всички 4000 възпитаници на такива домове на възраст между 7 и 18 години имат достъп до интернет. До края на годината интернет-клубове трябва да заработят във всичките 20 дома, намиращи се в областни центрове, а до края на 2007 г. – във всички домове в страната.