Актуално Програми публикации

Конкурс за есе

BIG novina 1461143021242Фондация „Благотворител“ обявява
КОНКУРС ЗА ЕСЕ
Теми по избор:
Моето бъдеще е в моите ръце
Да образоваш ума, без да образоваш сърцето, не е никакво образование
Езикът на добродетелите е разбираем за всички хора по света

Награди:

I място – 250 лв. и грамота
II място – 150 лв. и грамота
Условия за кандидатстване:
За ученици от 8 до 12 клас за цялата страна
Есето да бъде до 3600 знака или 2 печатни страници.
Есетата изпращайте на office@blagotvoritel.org до 20 май 2016 г.
Победителите ще бъдат обявени на 31 май на www.blagotvoritel.org