Актуално Програми публикации

Конкурс за стипендии

BIG novina 1409835495207ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ” обявява конкурс за МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ за първи учебен срок на 2014/2015 г. за ученици от 8-и до 12-и клас за успех над 5.50 – 10 бр. по 50 лв. за успех над 5.00 – 10 бр. по 25 лв. за студенти първокурсници 5 бр. по 100 лв. Конкурсът се провежда на 2 етапа Първи етап: до 30.09.2014 г. е необходимо да представите: • служебна бележка за успех от предходната учебна година; • служебна бележка за извинени/неизвинени отсъствия; • автобиография. За студентите – уверение за записана първа учебна година.

Документите можете да изпратите в електронен вид на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4. Ако сте одобрени на първи етап, до 05 октомври Вашето име ще бъде обявено в сайта www.blagotvoritel.org. Втори етап: до 15.10.2014 г. е необходимо: • да представите есе (до 2 страници) на тема по избор: Може ли образованието да промени живота ми; Моите цели и мечти; Кога търпението е сила? • провеждане на интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон. Ако сте преминали успешно двата етапа на конкурса, до 25 октомври Вашето име ще бъде обявено на сайта www.blagotvoritel.org. За въпроси и информация: 0889 494 440 office@blagotvoritel.org