Актуално Програми публикации

Конкурс за стипендии

BIG novina 1547032988312

ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ” обявява КОНКУРС за СТИПЕНДИИ за втори учебен срок на 2015/2016 г. за ученици от 8-и до 12-и клас за успех над 5.50 – 10 бр. по 250 лв. за успех над 5.00 – 20 бр. по 150 лв. за студенти първокурсници 5 бр. по 500 лв. Проект „Постигам по-висок успех” насърчава с месечни стипендии: • ученици с нарушено зрение; лишени от родителски грижи; живеещи в приемни семейства в страната; • студенти първокурсници – лишени от родителски грижи и в приемни семейства в София. Стипендиите се изплащат за периода февруари – юни 2016 г. Конкурсът се провежда на 2 етапа Първи етап: до 15.02.2016 г. е необходимо да представите: · служебна бележка за успех от първия учебен срок; · служебна бележка за извинени/неизвинени отсъствия; · автобиография. За студентите – автобиография и уверение за записан втори семестър.

Документите можете да изпратите в електронен вид на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4. Ако сте одобрени на първи етап, до 17 февруари Вашето име ще бъде обявено в сайта www.blagotvoritel.org. Втори етап: до 22.02.2016 г. е необходимо: · да представите есе (до 2 страници) на тема по избор: „Кои добродетели развива образованието”, „Учителят, който промени живота ми“, „Доброто в мен се проявява, когато…“ · провеждане на интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон. Ако сте преминали успешно двата етапа на конкурса, до 25 февруари Вашето име ще бъде обявено на сайта www.blagotvoritel.org. За въпроси и информация: 0889 494 440 office@blagotvoritel.org