Актуално Програми публикации

Конкурс за стипендии

BIG novina 1441371334223ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ” обявява конкурс за МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ за първи учебен срок на 2015/2016 г. за ученици от 8-и до 12-и клас за успех над 5.50 – 10 бр. по 200 лв. за успех над 5.00 – 20 бр. по 120 лв. за студенти първокурсници 5 бр. по 400 лв. Стипендиите се изплащат за периода октомври 2015 – януари 2016 г. Проект „Постигам по-висок успех” насърчава с месечни стипендии ученици от 8-и до 12-и клас от домове за лишени от родителски грижи деца в страната и студенти първокурсници в София. Конкурсът се провежда на 2 етапа Първи етап: до 25.09.2015 г. е необходимо да представите: • служебна бележка за успех от предходната учебна година; • служебна бележка за извинени/неизвинени отсъствия; • автобиография. За студентите – уверение за записана учебна година. Документите можете да изпратите в електронен вид на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4. Ако сте одобрени на първи етап, до 29 септември Вашето име ще бъде обявено в сайта www.blagotvoritel.org.

Втори етап: до 09.10.2015 г. е необходимо: • да представите есе (до 2 страници) на тема по избор: „Как образованието променя живота ми”; „Аз съм толерантен, защото…”; „Моите успехи”. • провеждане на интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон. Ако сте преминали успешно двата етапа на конкурса, до 15 октомври Вашето име ще бъде обявено на сайта www.blagotvoritel.org. За въпроси и информация: 0889 494 440 office@blagotvoritel.org