Актуално Програми публикации

Конкурс за професионални курсове

BIG novina 1409835231208ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ” обявява конкурс за професионални/кандидатстудентски/ езикови курсове по избор за лишени от родителски грижи младежи от 17 до 20 години Първи етап: до 15.10.2014 г. е необходимо да представите: • служебна бележка от представляващия специализираната институция, центъра за настаняване от семеен тип или защитеното жилище, удостоверяваща срока, за който лицето е било настанено или е ползвало услугата; • автобиография; • мотивационно писмо. Документите можете да изпратите в електронен вид на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4. Ако сте одобрени на първи етап, до 20 октомври Вашето име ще бъде обявено в сайта www.blagotvoritel.org.

Втори етап: до 25.10.2014 г. е необходимо: • да представите есе (до 2 страници) на тема по избор: За коя работа мечтая; Всеки има талант; Давам ли най-доброто от себе си? • провеждане на интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон. Ако сте преминали успешно двата етапа на конкурса, до 30 октомври Вашето име ще бъде обявено на сайта www.blagotvoritel.org. Вие можете да започнете обучение в желания курс в удобно за Вас време. Стойността не бива да надвишава 650 лв. За въпроси и информация: 0889 494 440 office@blagotvoritel.org