Актуално Програми публикации

Конкурс за стипендии

BIG novina 1421340222213ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ” обявява конкурс за МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ за втори учебен срок на 2014/2015 г. за ученици от 8-и до 12-и клас за успех над 5.50 – 10 бр. по 250 лв. за успех над 5.00 – 20 бр. по 150 лв. за студенти първокурсници 5 бр. по 500 лв. Проект „Постигам по-висок успех” насърчава с месечни стипендии ученици от 8-и до 12-и клас от домове за лишени от родителски грижи деца в страната и студенти първокурсници в София. Конкурсът се провежда на 2 етапа Първи етап: до 09.02.2015 г. е необходимо да представите: • служебна бележка за успех от предходния срок; • служебна бележка за извинени/неизвинени отсъствия; • автобиография. За студентите – уверение за записан втори семестър.

Документите можете да изпратите в електронен вид на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4. Ако сте одобрени на първи етап, до 13 февруари Вашето име ще бъде обявено в сайта www.blagotvoritel.org. Втори етап: до 19.02.2015 г. е необходимо: • да представите есе (до 2 страници) на тема по избор: За каква държава мечтая; Аз съм щедър, защото искам…; Давам ли най-доброто от себе си? • провеждане на интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон. Ако сте преминали успешно двата етапа на конкурса, до 23 февруари Вашето име ще бъде обявено на сайта www.blagotvoritel.org. За въпроси и информация: 0889 494 440 office@blagotvoritel.org